3 องค์กรเอกชน ร่วมงาน Thailand-Korea Business Forum ดึงนักธุรกิจเกาหลีร่วมลงทุนในไทย

2 กันยายน 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ได้แก่ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล, นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์, นายสุชาติ จันทรานาคราช และนายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน Thailand-Korea Business Forum จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนของไทย แสดงศักยภาพของไทย ในการรับรองการลงทุนจากต่างประเทศ (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สาธารณรัฐเกาหลีมีศักยภาพและเป็นนอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายมุน แจ อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย.นี้ ในฐานะแขกของรัฐบาล พร้อมคณะนักธุรกิจระดับสูงกว่า 100 บริษัทชั้นนำ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนเกาหลีใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี กล่าวปาฐกถาพิเศษต้อนรับประธานาธิบดีมุน แช อิน (Moon Jae-in) คณะนักลงทุนชั้นนำจากสาธารณรัฐเกาหลี และไทยกว่า 600 คน ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand-Korea Business Forum” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลี ว่า การเดินทางเยือนไทยของประธานาธิบดี มุน แช อิน พร้อมคณะนักธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ ของสาธารณรัฐเกาหลีครั้งนี้ เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจการลงทุน

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy-NSP) ของประธานาธิบดีมุน แช อิน ที่ประกาศขยายความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทย และอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญและต้องการมหามิตร มาร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคต “การเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีครั้งนี้ เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะได้ร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของไทยให้สอดคล้องและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy-NSP) ของสาธารณรัฐเกาหลี” พลเอกประยุทธ์กล่าว

รัฐบาลไทยตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งด้านการค้าการลงทุน จากการที่สามารถใช้พลังด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งผสมผสานกับพลังด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะที่ผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมทั้งสตาร์ทอัพของสาธารณรัฐเกาหลีก็มีเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่โดดเด่น จุดแข็งต่างๆ ทั้งความสามารถเชิงเทคโนโลยี ประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับโลก เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประตูสู่ภูมิภาค CLMVT และมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญในอาเซียน “ประเทศไทยได้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเสริมความโดดเด่นด้าน ‘Connectivity’ ในทุกมิติ การสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มี องค์ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมจึงขอเชิญชวนให้ท่านใช้จุดแข็งที่ท่านมีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศไทย โดยใช้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน CLMV และอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนที่ท่านจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม” พลเอกประยุทธ์กล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้บีโอไอยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบีโอไอ และหอการค้า และอุตสาหกรรมสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Chamber of Commerce and Industry) หรือ KCCI เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุน ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนักลงทุนเกาหลีใต้และไทยในการขยายกิจการไปทั่วโลก รวมทั้งความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกอบรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล ยานยนต์ ไบโอเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นต้น

X
X