ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีมาเลเซีย

by | Oct 8, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย นำโดยนายอิกนาเทียส ดาเรลล์ ไลคิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย  ประเด็นหารือได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกรอบที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิกร่วมกัน การเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่อุปทาน การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า  และจุดผ่านแดนการพัฒนาสินค้า  และการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีระดับโลก

X
X