(6 ก.ย.62) คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมงาน“วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”แสดงพลังต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง” โดย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และองค์กรสมาชิก กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับปีนี้จัดงาน ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

X
X