ร่วมหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์

by | Oct 8, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

วันที่ 7 กันยายน 2561 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี พร้อมกับรองประธานอาวุโสทวี ปิยะพัฒนา รองประธานธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และผู้อำนวยการใหญ่จำรัส สว่างสมุทร ร่วมหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์  และรับประทานอาหารค่ำกับ Mr. Dick Hsieh President of Delta Electronics (Thailand) Pcl. และผู้บริหาร ณ โรงแรม JW Marriot Sukhumvit

X
X