สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสายสุขภาพที่รักษ์โลกเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล “วิ่งสู่อนาคต Circular Economy 2562” เป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลปีที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ติดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ทำการแห่งใหม่ของสภาอุตสาหกรรมฯ โดยนักวิ่งจะได้สวมใส่เสื้อวิ่งที่ผลิตจากขยะขวดพลาสติก (Upcycling Plastic Waste) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รายได้จากค่าสมัครจะมอบให้แก่โครงการ “Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น” ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การจัดงาน วิ่งสู่อนาคต ส.อ.ท. ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม “วิ่งสู่อนาคต CIRCULAR ECONOMY 2562”จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 นอกจากจะเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานแห่งใหม่ของสภาอุตสาหกรรมฯ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแล้ว รายได้จากค่าสมัครจะมอบให้แก่โครงการ “Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น” ของศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อสัตว์น้ำ

นอกเหนือจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้เข้าใจและส่งเสริมแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่าน การผลิตและการบริโภคเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำมาใช้ซ้ำ โดยนักวิ่งทุกคนจะได้สวมเสื้อวิ่งที่ผลิตมาจากขยะขวดพลาสติกจากโครงการ Upcycling Plastic Waste ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมวิ่งครั้งนี้จะมีกรรมการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมราว 2,000 คน การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ มินิมาราธอน 10 กม. และ 5 กม. ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในแต่ละกลุ่มจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากสภาอุตสาหกรรมฯ ด้วย ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ “Run for the Future 2019 – วิ่งสู่อนาคตสภาอุตสาหกรรม”

ด้านรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการ “Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น” หนึ่งในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ที่ถูกวิธี การไม่สร้างความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน และสร้างความเข้าใจถึงแก่นแท้ของสัตว์ประเภทนั้น ๆ แก่คนรักสัตว์ และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมให้ประชาชนรักสัตว์ให้เป็น นั่นคือ การให้ความรักแก่สัตว์ที่เป็นทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ การเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์อย่างลึกซึ้ง และทำทุกวิถีทางให้สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตอยู่ยาวนาน และไม่สูญพันธุ์

สำหรับการจัดงาน “วิ่งสู่อนาคต” ครั้งที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายได้จะมอบให้กับโครงการ Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์ใต้น้ำที่จะนำไปใช้ในการรักษาชีวิตสัตว์น้ำต่อไปนั้น ถือว่าเป็นประโยชน์และกุศลอย่างยิ่งสำหรับชีวิตสัตว์น้ำ และเป็นโอกาสที่ดีในการแบ่งปันน้ำใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์อีกด้วย

 

สมัครการแข่งขัน :  https://bit.ly/2SSGkze

สแกน QR Code ลงทะเบียน

X
X