เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ บริษัทเดลต้า

by | Oct 8, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เมื่อวันที่  17 กันยายน 2561  คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561 โดยมี คุณพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล ประธานสายงาน IEC ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

X
X