ร่วมเยี่ยมชมงานหม่อนไหม และสนับสนุนสินค้า Made In Thailand

by | Oct 8, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

คุณพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล ประธานสานงาน IEC และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์ , คุณจิตรลดา  ดิษยนันทน์  กัลจาฤกษ์  ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมงานของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561  ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน”  ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  การส่งเสริม เผยแพร่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหม  และมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ 201 ร้านจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการรวมสุดยอดผ้าไหมมาไว้ในงานนี้  ซึ่งทางคุณพิมพ์ใจและคณะ ได้ร่วมสนับสนุนสินค้า Made In Thailand และได้ช่วยรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหันมาใช้  และเข้าร่วมโครงการ SME บัญชีเดียว อีกด้วย

X
X