สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Oct 9, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, อุทัยธานี

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 (4) วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมอวตาร อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาค โดยมี คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาฯ ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. มอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ เจ้าภาพการจัดประชุมฯ คุณทรงพล พลเสน ประธานสภาฯ จังหวัดอุทัยธานี นำทีมคณะกรรมการสภาฯ อุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด

ในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้

 1. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
 2. ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะทำงาน กกร. กลุ่มจังหวัด
 3. ความคืบหน้าการดำเนินงานของ 4 กลุ่มจังหวัด (โครงการ LIMEC, การผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควัน, โครงการ Northern Thailand Food Valley)
 4. การจัดงาน Northern F.T.I. Fair
 5. ฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงสภาฯ จังหวัดในภาคเหนือ
 6. แผนจัดตั้งสภาฯ แม่ฮ่องสอน
 7. กิจกรรม F.T.I. Run วันที่ 20 ต.ค. 62
 8. กิจกรรม Open House F.T.I. Transformation วันที่ 25-27 พ.ย. 62
 9. โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.
 10. เชื่อมโยงโครงการความร่วมมือระหว่างสายงานอุตสาหกรรม งานทะเบียนสมาชิก สถาบัน SMI GS1
 11. กำหนดการประชุมสภาฯ ภาคเหนือ ครั้งต่อไป ณ จ.เชียงราย
X
X