สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Oct 28, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 9/2562 (16) ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง PASSION (802) ชั้น 8 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) กรุงเทพฯ ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้

1.ความคืบหน้าคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดตั้ง​ กกร.​จังหวัด​ /กลุ่ม​จังหวัด​
2.โครงการความร่วมมือกับสายงานทะเบียนและบริการสมาชิก
– โครงการแข่งขันเพิ่มสมาชิกและแผนงานเพิ่มสมาชิก
3.โครงการความร่วมมือกับสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
-งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย 2019
-การจัดกิจกรรมโครงการ “FTI Chairman Club” ครั้งที่ 4
4.งาน Open House “F.T.I. Transformation”
5.ขอสนับสนุนของรางวัลจัดกิจกรรมของร้าน ส.อ.ท. ภายในงานกาชาด
6.​ ประเด็นเกี่ยวเนื่องกับ พรบ.โรงงาน​ เรื่อง​ การขยายโรงงาน​ และ​ พรบ.วิศวกร
7. สรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภาฯจังหวัด/ภาค ปี 2562 และกำหนดการอบรมครั้งถัดไป วันที่ 2-4 ตุลาคม 2563

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. รองประธาน ส.อ.ท. คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล เเละคุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ โดยมีประธานภาค-เลขาธิการภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการสายงานจังหวัด วาระปี 2561-2563 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

X
X