สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Nov 25, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 10/2562 (17) ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง PASSION (802) ชั้น 8 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) กรุงเทพฯ ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้
1. ความคืบหน้า กกร.จังหวัด/ กกร.กลุ่มจังหวัด ส.อ.ท.
2. แนวทางการจัดทำกรอบข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด
3. การประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2563 – 2565
4. โครงการส่งเสริม Industry Transformation 5 ภูมิภาค โดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
5. สถานะการแข่งขันเพิ่มสมาชิกประเภท สน.
6. ความคืบหน้าโครงการพัฒนาด้านบัญชี การเงินสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2562
7. กิจกรรม Open House เปิดสำนักงานใหม่
8. ประเด็นปัญหาในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
9.​ ความเห็นเกี่ยวกับ​ ร่างกฎกระทรวง​ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครงาน
10.งาน workshop เพื่อสร้างความเข้มแข็งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และงานเลี้ยงขอบคุณอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เข้าร่วมประชุมสายงานจังหวัดฯ เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการในภูมิภาค นอกจากนี้ คุณพิพัฒน์ รักวงศ์บุตร
กรรมการบริหาร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ได้มาประชาสัมพันธ์การอบรมบัญชีของบริษัทฯ เเละได้รับเกียรติจากประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. รองประธาน ส.อ.ท. คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ โดยมีประธานภาค-เลขาธิการภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการสายงานจังหวัด วาระปี 2561-2563 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

X
X