9 ธันวาคม 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานฯ นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ฯ และผู้อำนวยการฝ่าย/สถาบัน พร้อมเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.), องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

โดยในปี 2562 นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังว่ากิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จะทำให้ประชาชนคนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย โดยมีการนำเสนอให้เข้าใจง่าย ผ่านทางวิดีทัศน์ นิทรรศการในงาน และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วน

X
X