4 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และคุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ เลขาธิการสายงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของเนปาล ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีจำนวนประชากรประมาณ 27 ล้านคน เศรษฐกิจประเทศเนปาลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลเนปาลส่งเสริมให้เอกชนไทยเข้าลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม ผ้าไหมกาแฟ และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เนปาลต้องการรับการลงทุนจากต่างชาติในสาขาอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ พลังงานทดแทนซึ่งเนปาลมีความต้องการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตพลังงานโดยเฉพาะจากน้ำและพลังงานจากพืชต่างๆ โดยเนปาลเชื่อว่านักลงทุนไทยมีศักยภาพการลงทุนในสาขาดังกล่าว ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจระหว่างสองประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเนปาลต่อไป

X
X