สภาอุตฯ เชียงใหม่ร่วมจัดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” ปีที่ 21 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ

by | Feb 14, 2020 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาฯ จังหวัด และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI), สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 9  กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คุณสุพันธุ์   มงคลสุธี กล่าวแสดงความยินดี คุณสราวุฒิ สินสำเนา ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 กล่าวรายงาน  และกล่าวเปิดโดย คุณณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 100 คน มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธกว่า 350 บูธ

X
X