ประชุมคณะกรรมการสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2561

by | Oct 11, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง Boardroom ชั้น 29 อาคาร Two Pacific Place นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center : IEC) ครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทวี ปิยะพัฒนา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ดร.กฤติกา คงสมพงษ์ นางจิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก เป็นต้น

โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่อง แผนงานผลักดันโครงการ “Made in Thailand” และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจของสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ อีกทั้งมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งใหม่ของท่านที่ปรึกษาด้วย

X
X