โครงการ SMEs Pro-Active Phase 3

by | Oct 11, 2018 | สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

โอกาสทองของ SMEs ที่ต้องการส่งออกกลับมาอีกครั้ง กับ โครงการ SMEs Pro-active Phase 3

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงาน “SMEs Pro-active ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
พร้อมกิจกรรมพิเศษภายในงานมากมาย อาทิ การสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active การแนะนำข้อมูลงานแสดงสินค้าพร้อมงบประมาณสนับสนุนกว่า 200,000 บาท/งาน และการให้คำปรึกษาด้านการค้า การเงิน
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/SMEs_Pro-active หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7783/ 02-507-7786

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว

X
X