สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ

by | Oct 18, 2018 | เชียงใหม่

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ รับทันที
สิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ

☑️ สิทธิ์รับบริการติดต่อประสานงานหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ☎️

☑️ สิทธิ์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 🗺และการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่สภาอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณสนับสนุน ✍🏻

☑️ การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของสมาชิก 👨🏻‍💻

☑️ สิทธิ์เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า เพื่อขยายฐานการตลาด และสร้างการรับรู้การประกอบธุรกิจของสมาชิก 🎪

☑️ บริการขอรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทยในการส่งออก 📃

☑️ บริการด้านบาร์โค้ด สถาบันรหัสสากล

☑️ สิทธิ์การทำบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card) กว่า 18 ประเทศ 🛂

สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 4346-7 (คุณอรทัย, คุณปัทมา)
อีเมล์ ftichiangmai@gmail.com

X
X