ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล คณะทำงานด้านวิชาการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า

by | Oct 18, 2018 | นครสวรรค์

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล คณะทำงานด้านวิชาการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

X
X