สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ (น้องเยี่ยมพี่)เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

by | Oct 18, 2018 | สงขลา

📣📣สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ (น้องเยี่ยมพี่)เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น.

👉👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-211902 , 089-4660023
Email : ftisk@hotmail.com
ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย
** รับจำนวนจำกัด **

X
X