ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

by | Oct 18, 2018 | อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี นายอำเภอวังสามหมอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวาระ 125 ปี สถาปนาเมืองอุดรธานี หลังที่ 67 ที่บ้านนางสาวอัญชัญ แสนลี เลขที่ 29 หมู่ 18 บ้านดงสวรรค์ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด /มุ้ง/ผ้าห่ม
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ”บ้านอุ่นรัก 125 ปี 125 หลัง”

X
X