สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561

by | Oct 18, 2018 | สุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย คุณดุสิต น่วมนวล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

X
X