สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

by | Oct 18, 2018 | นครราชสีมา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ในโครงการเอ็นเนอร์จี พ้อยซ์ โดยมีคุณณัฐวัฒน์ อัสดรมิ่งมิตร ประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ให้การต้อนรับ (28/9/61)

X
X