นาย สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ๔.๐ และ ๑.๐ อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

by | Oct 18, 2018 | ระยอง

วัรที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.

นาย สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายแดน ปรีชา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
เข้าร่วมประชุมโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ๔.๐ และ ๑.๐ อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

X
X