สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ”

by | Oct 18, 2018 | ชลบุรี

ด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้แนะนำวิธีการในการสะสมคะแนน Energy Points เพื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้นำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากโครงการฯ อาทิเช่น แลกรับสิทธิ์อมรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ, ฟรี เยี่ยมชม ดูงาน ณ สถานประกอบการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น, ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ 1 วัน และรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 30 % (สูงสุด 300,000 บาทต่อแห่ง) ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น โดยจะมีการจัดงานสัมมนาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

เวลา 08.00 – 15.30 น.

ณ ห้องอันดามัน เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

X
X