นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ประชุมหารือนอกรอบเกี่ยวกับประเด็นการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเอกชน (ด้านอุตสาหกรรม )

by | Oct 19, 2018 | ลำปาง

วันที่ 4/7/2561 เวลา 18.30 น. นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และ นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนายรังสิมันต์ แก้วโชติช่วงกูล กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง , ผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดลำปาง ประชุมหารือนอกรอบเกี่ยวกับประเด็นการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเอกชน (ด้านอุตสาหกรรม ) โดยมี อาจารย์อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องฉัตรคำ โรงแรมเอเชีย

X
X