สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ (ประธาน) ร่วมงานแถลงข่าว “Samutsakhon Seafood Adventure”

by | Oct 19, 2018 | สมุทรสาคร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ (ประธาน) ร่วมงานแถลงข่าว “Samutsakhon Seafood Adventure” โครงการจัดงานแสดงศักยภาพ (Hub of Seafood) ของจังหวัดสมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย

X
X