สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร ISO 9001, 14001 , 45001 กับท่านอาจารย์ ดร.ทอง พุทธลอด ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตราฐานจากสถาบันฝึกอบรม NTP

by | Oct 19, 2018 | ราชบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ (ประธาน) ร่วมงานแถลงข่าว “Samutsakhon Seafood Adventure” โครงการจัดงานแสดงศักยภาพ (Hub of Seafood) ของจังหวัดสมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย

X
X