ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “BOI ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs”

by | Oct 19, 2018 | กระบี่

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. คุณสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ คุณสมชาย ประชาบุตร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการและใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10

X
X