ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าร่วมปฐมนิเทศ

by | Oct 19, 2018 | กำแพงเพชร

ประธานสภาอุตสาหกรรมคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย
เข้าร่วม – ปฐมนิเทศ
– ประชุมสายงานจังหวัด
– ประชุม กส ประจำเดือน
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดวันจันทร์ที่ 25 มิย 61 ณ ห้อง Meethrg Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

X
X