สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพุน และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกันมอบถังออกซิเจน เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบนิคม

by | Oct 19, 2018 | ลำพูน

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ทีผ่านมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพุน และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกันมอบถังออกซิเจน เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบนิคมจำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสันป่าฝ้าย, ขี้เหล็ก, สันปูเลย, ศรีบุญยืน และวังทอง ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อ มาจากรายได้ส่วนหนึ่งของการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน – ชมรมกอล์ฟสิงห์ลำพูน 2018 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

X
X