สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดย คุณ กฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560

by | Oct 19, 2018 | แพร่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 09.30 น.
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดย คุณ กฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

X
X