ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561

by | Oct 19, 2018 | ปัตตานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด พล.ต.ต. ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี,นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

X
X