ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย

by | Oct 19, 2018 | หนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
นายพฤทธิ์ โคตรจรัส ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย
ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

X
X