สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

by | Oct 19, 2018 | เชียงราย

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนาโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ” ในวันที่ 18 ธ.ค.58 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม

X
X