คณะกรรมการสภาอุตฯ จ.นนทบุรี กำหนดประชุมใน วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

by | Oct 19, 2018 | นนทบุรี

คณะกรรมการสภาอุตฯ จ.นนทบุรี กำหนดประชุมใน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมนี้นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้ร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการ เรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ยังมี โปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% และการยื่นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพื่อลดหย่อนภาษีของสถานประกอบกิจการที่กำลังใกล้สิ้นปีปฎิทิน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

X
X