สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกและผู้ประกอบการในหัวข้อ “การจัดทำบัญชีกับการเสียภาษีที่ถูกกฎหมายและถูกใจผู้ประกอบการ”

by | Oct 19, 2018 | อุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกและผู้ประกอบการในหัวข้อ “การจัดทำบัญชีกับการเสียภาษีที่ถูกกฎหมายและถูกใจผู้ประกอบการ” มีผู้เข้ารับการอบรม 90 ท่าน จัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

X
X