สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Training) และเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Site Visit)

by | Oct 19, 2018 | นครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Training) และเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Site Visit)
ณ ห้องประชุม บริษัททรอปิคานา ออยล์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางผู้อบรมได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โนเบิลเท็กซ์การย้อม จำกัด (Site Visit) ซึ่งเป็นโรงงานที่มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการฯ

X
X