ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ครั้งที่ 1/2561 (14)

by | Oct 19, 2018 | ตรัง

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561

คุณอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ครั้งที่ 1/2561 (14)

ณ ห้องประชุม GS1-3 ศูนย์สิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร.

X
X