สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสัมมนา เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

by | Oct 19, 2018 | พิษณุโลก

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสัมมนา เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน และระดมความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการด้านพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น.
ณห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์คจังหวัดพิษณุโลก

X
X