ศรีสะเกษ ! ประธานสภาอุตสาหกรรมเผย..เศรษฐกิจดีขึ้น เร่งเชิญชวนให้เจ้าของโรงงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก

by | Oct 19, 2018 | ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องอาหารสีเขียวแจ่วฮ้อน  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวีระ   ไตรสรณกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษมาเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมให้สมาชิกได้รับทราบ  จากนั้น นายวีระ ได้ดำเนินการเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ ซึ่งปรากฏว่า ที่ประชุมได้เสนอชื่อ ดร.ธนภัทร  ส่งเสริม   กรรมการผู้จัดการ หจก.ปิยภัทร ค้าไม้   ตั้งอยู่ที่  73 หมู่ 7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยการได้เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากว่า ดร.ธนภัทร เป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรมมาหลายสมัยแล้ว ทำให้รู้งานของสภาอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  เพื่อให้มาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาอุตสาหกรรมคนใหม่แทน  โดยมี ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์     ทวีสาร  รองประธานหอการค้าศรีสะเกษ ดร.วุฒิเดช   ทองพูล    นายชัยณรงค์  กัณหา  นายเชิดชัย   จิณะเสน นายธนชัย   แซ่จึง และคณะสมาชิกมาร่วมประชุมและมอบดอกไม้แสดงความกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ด้วย

X
X