สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 73 ปี

by | Oct 19, 2018 | ชัยนาท

วันที่1พฤษภาคม 2558 นางลักษมี รุจิระมานนท์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 73 ปี ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

X
X