สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ประสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

by | Oct 19, 2018 | สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง(ประธานฯ)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ประสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2/2561) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

X
X