สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มเพื่อนเอนกฟาร์มได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ระหว่างวันที่๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

by | Oct 19, 2018 | อ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย
เนื่องด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มเพื่อนเอนกฟาร์มได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ระหว่างวันที่๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ.วัดหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมความกตัญญูต่อบุพการี,บรรพบุรุษที่ล่วงลับซึ่งเป็นประเพณีที่มีคุณค่าและมีคุณอนันต์ต่อสังคมประเทศชาติ (ความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์ของคนดีความกตัญญูเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญรุ่งเรือง)และเพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งการทำความดีเชิดชูประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม ทางคณะผู้จัดงานจึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทางทีวีดาวเทียม ทางช่องZABB channel,จานดำPSI,๑๕๖ ในเวลา๑๒.๐๐-๑๔.๐๐น.และมีการบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองในโอกาสต่อไป โดยทุกคืนจะได้ชมการแสดง แสง สี เสียงอิงประวัติศาสตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรกับบ้านหลักแก้ว และมีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ระดับภูมิภาคและชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ซึ่งจะมีถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและเงินรางวัลกว่าแสนบาท
๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกวดกวนกระยาสารทแต่งผ้าไทย การแสดง แสง สี เสียงอิงประวัติศาสตร์
การแสดงโชว์รำกระบองไฟ- พ่นไฟเทพวานร ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไหว้พระปิดทอง แข่งเรือพายย้อนยุค การแสดงแสง สี เสียงอิงประวัติศาสตร์
การแสดงโชว์รำกระบองไฟ- พ่นไฟเทพวานร ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รำงย้อนยุค
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การแสดงแสง สี เสียงอิงประวัติศาตร์ การแสดงโชว์รำกระบองไฟ- พ่นไฟเทพวานร
ประกวดร้องเพลง
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลิเกอดิเทพฟ้ารุ่ง แสง สี เสียงอิงประวัติศาตร์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
การแสดงโชว์รำกระบองไฟ- พ่นไฟเทพวานร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันประกวดชิงแชมป์เพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และระดับภูมิภาค
การแสดง แสง สี เสียงอิงประวัติศาตร์ การแสดงโชว์รำกระบองไฟ- พ่นไฟเทพวานร

X
X