สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

by | Oct 19, 2018 | มุกดาหาร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ SMEs โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up 2561 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2561 – วันที่ 2 มิ.ย. 2561 ณ. โรงแรมพี.ซี.แกรนด์พาเลช จ.สกลนคร โดยมีผู้ประการรายใหม่ เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้รวม 210 คน

X
X