ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์

by | Oct 19, 2018 | กาฬสินธุ์

28 สิงหาคม 2561
นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.บ.จ.กส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม

X
X