สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

by | Oct 19, 2018 | สุโขทัย

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยนายบุญชัย หิรัญยศุภศิลป์ นายกานต์ ยืนยงศิริกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ใน 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00-09.00 น(ภาคเช้า) ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

X
X