สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดตัวรถหัวลาก

by | Oct 19, 2018 | นครพนม

วันนี้ (1 ส.ค. 61) นายณัชภณ ยลวงศ์ ขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดตัว #รถหัวลาก ยี่ห้อ scania พร้อม รถบรรทุกกึ่งพวงก้างปลา ค่าย พนัส เพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางการขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ ระเบียงเศรษฐกิจGMS ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน

โดย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่ง จดทะเบียนรถ จังหวัดนครพนม เพื่อแสดงศักยภาพและตอบโจทย์ สถิติและจำนวนรถขนส่งภายในจังหวัดนั้นหมายถึง ปริมาณจำนวนรถที่วิ่งในจังหวัดจะเพิ่มขี้น เงินที่เสียค่าทะเบียนรถ จะบำรุงท้องถิ่นและงบประมาณแผ่นดิน จะได้มีสัดส่วนคืนกลับมาพัฒนาหรือซ่อมแซมถนนในพื้นที่ที่ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง

X
X