สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพโครงการมอบจักรยาน

by | Oct 19, 2018 | สมุทรสงคราม

โครงการมอบจักรยาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณเบญจมาศ สมบูรณ์ประธาน
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

X
X