ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย คุณชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 6 จากผังพัฒนา สู่พังงาแห่งความสุข

by | Oct 19, 2018 | พังงา

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นคุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย
คุณชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 6 จากผังพัฒนา สู่พังงาแห่งความสุขโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี(ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นประธานในพิธีเปิดณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

X
X