ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน สภาอุตสาหกรรมฯ มอบจักรยาน 200 คัน ให้โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู

by | Oct 19, 2018 | หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู-ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. รองประธานสภาอุตสาหกรรม  นำจักรยาน 200 คัน  มามอบให้จังหวัดส่งต่อให้นักเรียนท้องถิ่นห่างไกลได้ปั่นไปโรงเรียนเวลา 16.00 น. วันที่ 23 ก.พ. 61 ที่มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม นายรอด ฟูวงศ์เจริญ รองประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม นายณพล เชยคำแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้ให้การสนับสนุน ได้ร่วมส่งมอบจักรยานตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน ให้จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการมอบในลำดับที่ 57 จำนวน 200

โดยการมอบจักรยานในครั้งนี้มีนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอเดินทางมารับมอบด้วยตนเอง เพื่อนำไปจัดสรรและมอบให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจน อยู่ห่างไกล มีความจำเป็นต้องใช้รถจักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งการมอบรถจักรยานในครั้งนี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ก็ได้ขอรับบริจาคจากผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาคจักรยานสมทบในโครงการนี้อีกจำนวนมาก

X
X