รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2554 ( ครั้งที่ 14 ) เรื่อง ส่งสัญญาณ รัฐบาลใหม่ อุตสาหกรรมอาหารและแผนปฏิบัติการ “ครัวไทย ครัวอาหารปลอกภัยของโลก”

by | Oct 26, 2018 | อาหาร

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2554 ( ครั้งที่ 14 )
เรื่อง ส่งสัญญาณ รัฐบาลใหม่ อุตสาหกรรมอาหารและแผนปฏิบัติการ
“ครัวไทย ครัวอาหารปลอกภัยของโลก”
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมฯ

X
X